info

FAQ/ Často kladené dotazy (postprodukce /výuka /praxe /etc.)

Školíte Photoshop?
Příležitostně, podle možností.

Jste certifikovaný (Adobe Certified) lektor?
Ne.

Jaká je Vaše kvalifikace pro výuku Photoshopu?
Žádná, jen praxe (PS uživatel od verze 2.5.1, 1993) – a lektorská/konzultační praxe (dřív. ext. lektor IDIF, firemní výuka, soukr. výuka, PS asistence fotografům apod.). Výuka a publikační činnost vlastně jen – víceméně mimochodem – vyplynuly z okolností.

Jste fotograf /fotografujete /máte fotografické vzdělání nebo podobný technický základ?
V technice fotografování se orientuju (jsem aktivní fotograf-amatér – portrét, produkt, makro, timelapse/stopmotion/stills in motion aj.) – ale profesionální fotografické služby nenabízím, a zatím ani neplánuju.
Fotografování jsem se původně začala věnovat vlastně spíš z praktických /licenčních důvodů, než cokoli jiného – tj. abych pro své vlastní projekty nemusela být odkázaná na cizí/stock zdroje zatížené autorskými právy jiných fotografů nebo fotobank. Jako fotograf můžu licenční pravidla stanovit sama, a celý ´kreativní proces´ můžu mít pod kontrolou už od prvního záběru, což je fajn.

Nevadí Vám, že si výukou/školením – de facto – vychováváte konkurenci?
Takhle přímočaře to myslím nefunguje. Konkurence ve skutečnosti vzniká nezávisle na tom, jestli své zkušenosti sdílíte nebo ne. Pokud to neudělám já, udělá to někdo jiný, dnes nebo zítra (nebo už včera, a nebo už před deseti/dvaceti lety). Takže ne, sdílení zkušeností mi nevadí – spíš naopak. Sama jsem během svého vlastního ´sebevzdělávání´ čerpala z nejrůznějších zdrojů, tak – mám-li šanci teď něco z toho ´vrátit´ – a nebo můžu-li někomu udělat život snazší tím, že mu dokážu vyřešit jeho problém či ukázat možnosti .. nebo třeba – ať už přímo či nepřímo – inspirovat k jeho vlastním pokusům, jsem ráda. A mám-li pořád ještě nějaký náskok oproti ostatním, je to fajn (v rámci možností se ho snažím udržet – což mimochodem z hlediska konkurenceschopnosti ve své profesi považuju za mnohem důležitější, než trápit se ´obavami z vychované budoucí konkurence´ .. ), ale – je jen otázkou času, kdy ti, kteří se dnes zatím jen učí, budou – s postupem času a technologií – nevyhnutelně nakonec lepší než jejich učitelé. Nezávisle na tom, jestli se učí ode mě, nebo od kohokoli jiného.

A kromě toho – vztah lektor-student zdaleka není tak jednostranný, jak se může na první pohled zdát. Právě ´zkušenostmi nezatížené´ otázky studentů/fotografů často můžou být pro lektora skvělou inspirací pro hlubší analýzu skrytých souvislostí, nebo impulzem pro experimentování v oblastech vnitřního fungování procesů,  jejichž  prozkoumání (a ´prověření´) by ho možná jinak ani nenapadlo ..  Což má rozhodně své kouzlo … 🙂

Ale Know-How se přece obecně ´jen tak´ nesdílí ..
Za originalitu se přece draze platí .. Nebo ne? 

Každý PS uživatel si časem vytváří (a ´vylaďuje´) své vlastní workflow – a nachází pro sebe svá vlastní efektivní řešení – jenže – takových uživatelů ´s vlastními originálními postupy´ jsou dnes už miliony, po celém světě. V tomto ohledu (a měřítku) je pak ´originalita´ docela relativní pojem, řekla bych … A kromě toho – všechno podstatné už bylo dávno řečeno, otestováno, prověřeno, zpracováno – a publikováno – a taky už milionkrát znovu pře-sdíleno, re-interpretováno apod.  Takže žádná tajemství už nejsou, vše už bylo dávno ´vyzrazeno a odhaleno´. Takže sdílení zkušeností – pokud jde o užívání nějakého software – dnes už asi těžko může být chápáno jako ´vyzrazení´ nějakého vlastního know-how. To možná platilo – do jisté míry – před deseti/patnácti lety, ale dnes už ne. Dnes už jde asi spíš jen o ´udržení kroku´s aktuálními trendy/standardy v oboru, a nebo o adaptaci na neustále ´nově a dál´ posouvané hranice možností, v rámci kterých můžeme s našimi starými dobrými nástroji (tedy i Photoshopem) pracovat. Tohle naštěstí nikdy nekončí … A pixel je pořád jen pixel.

Proč jste v r. 2006 přestala s výukou, přednáškami, publikováním apod.?
Zdravotní přestávka. Prodloužila se na pár let, neplánovaně.

Co je náplní – či specializací – Vaší současné práce?
(2D / 2.5D) obrazová postprodukce a vizualizace, prakticky v jakékoli formě – technická, kreativní .. & v poslední době částečně také s přesahem ´za hranicí´ Photoshopu – matte painting, 25D parallax efekt, 25D kamerová projekce, motion design, video editace, 2D/25D animace, compositing aj. /After Effects, Cinema 4D, Premiere Pro (& Maya, Nuke, Mari, ZBrush ..) aj.

Tzn. svou původní ´full-service/dtp´ nabídku jsem omezila (tzn. své dřívější ´dtp´služby – sazba, design, pre-press apod. už prakticky nenabízím) – a svou specializaci jsem zúžila na digitální obraz a jeho postprodukci (Photoshop & beyond .. ).

Co znamená postprodukce?
Vlastně cokoli, co digitální obraz  může ´potřebovat´ .. (a nebo ´snést´).
Úprava/korekce, vylepšení, optimalizace, stylizace, analýza, renovace/restaurování, retuš, ´kreativní´ retuš, compositing/ multi-pass compositing, vfx, matte-painting, restaurování & rekonstrukce obrazu (odstranění rušivých/nežádoucích částí či doplnění chybějících částí), předefinování existujících vlastností, HDR/pseudoHDR, ´color/tone grading´, ´cross-platform visual data-processing´, vizualizace/pre-vizualizace /výtvarná či airbrush stylizace atd. … a nebo jakékoli jiné (technické či ´kreativní´) zpracování obrazových dat.
Výše zmíněné se týká hl. statického obrazu (fotografie / komponovaný obraz).
V případě ´pohyblivého´ obrazu (video, stopmotion, timelapse, motion design, animace ..)  jsou principy práce s obrazem v podstatě stejné, jen nástroje se mění (After Effects, Premiere aj. )

Pokud jde o Photoshop – používáte ´moderní´ profesionální retušerské techniky jako např. filtrace detailu pomocí filtru High-pass, Dodge&Burn  apod.?
Ano, nějaká jejich forma je obvykle součástí každé postprodukce .. D&B, stejně jako separační techniky pro selektivní práci mají mnoho různých forem (a různých použití) – a Photoshop je využívá dokonce i tehdy, když o tom uživatel třeba zrovna nemá ani tušení – a je v podstatě jedno, na jaké úrovni detailu nebo s jak přesným ´selektivním zacílením´ aktuální editace zrovna probíhá .. Osobně ale – pokud jde o přímé filtrování pomocí filtru High-pass – radši dávám přednost korektnější formě separace detailu matematickým odpočtem, tzn. pomocí funkcí Výpočty nebo Apply Image (které – na rozdíl od HP filtru – umožňují korigovat ´clipping´ chybu/nepřesnost vyplývající z limitů omezeného ´zobrazitelného rozsahu´ výsledných hodnot.). Ale kontrolovaná filtrace detailu pomocí High-Pass (nebo její odvozené formy Low-Pass aj.) má taky své využití, samozřejmě ..

Tyhle techniky (D&B apod.) ale ve skutečnosti nijak zvlášť ´moderní´ nejsou – ve své analogové formě se (do jisté míry) používaly v temných komorách už dávno před Photoshopem, pokud vím.

Používáte doplňkové Photoshop plug-iny, nebo nějaké podobné aplikace?
Ne. Pár jsem jich vyzkoušela, ale nikdy jsem za pomoci plug-inu nedostáhla ničeho, co bych nemohla provést pomocí standardních nástrojů/funkcí přímo ve Photoshopu. Takže ne – osobně pro plug-iny nemám využití. Ale – v zásadě proti nim nic nemám – umím si představit, že některé z nich (např. Portraiture, Nik řada apod.) můžou pro některý typ uživatelů/fotografů mít smysl .. a být užitečné.

Co si myslíte o populárních ´vyžehlených´ pře-retušovaných´ tvářích modelek u některých High-end retušerů, které s realitou nemají nic společného? Není lepší přirozená retuš? 
High-End retuš je jen styl, druh retuše. Vlastně jen jeden z mnoha možných přístupů retušera. Podobně jako v jiných oborech – i retuš/postprodukce (zvlášť v kategorii ´beauty´, ´glamour´) – má své různé styly, trendy apod.. Super-dokonalá ´do očí bijící´ hyperrealistická retuš přitom ještě nemusí nutně znamenat ´postoj/preferenci´ retušera… Často jde spíš o prezentaci retušerových ´technických´ možností, než jeho vlastního vkusu..  Retušer (už z podstaty věci/profese) obvykle jen plní požadavek (styl) zadavatele (a nebo se mu snaží přiblížit, pokud na podobné zadavetele cílí svou nabídku nebo prezentaci).
Některé agentury/časopisy apod. tento ´superdokonalý´ styl od retušera vyloženě vyžadují. (O přirozenost  – v určitých odvětvích fotografie/postprodukce – v podstatě vlastně ani nikdo nestojí, takže pokud je právě tento segment trhu doménou retušera, pak jeho portfolio pravděpodobně bude plné podobných superdokonalých tváří. Jestli je to dobře nebo špatně – to už je asi jiná otázka .. a jiná diskuse ..)
Pokud jde o mě, ´high-end beauty´ retuš taky používám, pokud ji zadavatel vyžaduje – mým hlavním zaměřením ale není.

Proč tak často používáte slovo ´obraz´ – místo ´fotografie´?
Protože jde o dvě různé věci. Resp. fotografie (= produkt/výstup z fotoaparátu) je ve skutečnosti jen jednou z mnoha možných forem digitálního ´obrazu´.  ´Postprodukce´ se ale obecně netýká jen fotografie – ale i mnoha dalších typů obrazových dat – grafiky, ilustrace, digitální malby, vektorů, 3D/cg objektů, univerzálních ´cross-patform´ dat (Alfa-kanály, ořezové cesty, barevné/tonální/saturační mapy, multi-pass výstupy .. ), videa, aj. Obecné univerzální označení ´obraz´ je proto v tomto ohledu asi přesnější.

Můžu volně používat Vaše výukové materiály, fotografie, výukové *psd soubory, demo soubory apod. .. ?
Ano – pro osobní potřebu spojenou se studiem Photoshopu.
Ne –  pro jiné účely – tzn. jakákoli forma komerčního využití, jakákoli forma re-distribuce, prodeje apod. (bez mého vědomí/svolení) možná není.

Pracovní/studijní materiály/fotografie/soubory, které jsou ´studentům Photoshopu´ volně k dispozici – jsou obvykle buď moje vlastní autorské fotografie (či grafika/ilustrace/modelová situace vysvětlující určitou problematiku), a nebo jde o fotografie třetích stran (fotografů, fotobank apod.), které byly těmito stranami poskytnuty výhradně – a pouze – pro tyto studijní/trainingové účely. Jejich použití – stejně jako použití mých výukových materiálů – je jako autorské dílo předmětem ochrany dle autorského zákona.

Na svých stránkách máte obrázky/fotografie, které ve svých kurzech používá IDIF . Používáte jejich výukové materiály?
Ne, naopak. IDIF používá moje výukové materiály. V době, kdy jsem v IDIFu působila jako lektor, jsem kromě toho připravovala i metodiku /výukové demo materiály a pracovní projektové soubory/ pro jejich Photoshop kurzy. Pro IDIF už nepracuju, ale moje výukové materiály/fotografie a projektové soubory/ tam zůstaly, a – jak se zdá – stále se využívají.

Školíte také Adobe Photoshop Elements?
Ne.

A 3D/video-editační techniky?
Ne (resp. jen vyjímečně).

Proč?
Photoshop se během svého vývoje stal neuvěřitelně komplexním a univerzálním nástrojem, který je dnes specifickým způsobem využívaný v různých – poměrně odlišných – specializovaných oborech (fotografie, design, umění, film & video, 3D, vědecké/medicínské obory pracující se speciálními datovými formáty zobrazovacích zařízení /MRI aj)  ..
Mým oborem /hl. zaměřením je oblast 2D /25D – (tzn. fotografie, grafika, ilustrace, malba, bitmapa/vektor, CG & datová vizualizace, univerzální obrazová ´cross-platform´ data/Alfa kanál /multi-pass výstupy apod. ),  ostatním specializacím ( 3D, film & video, animace, motion design, CGI apod.) se v rámci své specializace věnuji také – pro ně ale využívám jiné aplikace než Photoshop – a kromě toho – v těchto oblastech jsem sama teprve ve fázi ´objevování možností´.. takže – pokud jde o výuku a obsah tohoto blogu – tady prozatím nejspíš zůstanu ve své ´comfort zone´ – u Photoshopu.

Proč používáte tolik anglických slov? Nemůžete mluvit česky?
Pokud čeština stačí, snažím se používat český jazyk. Často ale nestačí. Pro daný výraz, techniku, technologii apod. občas jednoznačný český ekvivalent prostě neexistuje. A protože nejsem příliš příznivcem ´kreativní jazykové tvořivosti´ (tzn. snahy za každou cenu použít český opis pro něco, co může být jednoduše vyjádřeno jediným jednoznačným a obecně zaužívaným anglickým odborným termínem), v těchto případech dávám přednost anglickým originálům.
Pokud jde o tutoriály/návody pro začátečníky, kteří se v oboru a jeho terminologii zatím neorientují, obvykle uvádím i český ekvivalent nebo vysvětlení. Důvod pro anglickou terminologii v mých tutoriálech je prozaický: nepoužívám českou lokalizaci software, takže prostředí programu je anglické.

Je pro práci ve Photoshopu nutný tablet?
Ano i ne. Pro základní editaci obrazu tablet nutný není. Pro některé pokročilejší techniky je tablet vhodný, protože nesrovnatelně usnadňuje (a zpříjemňuje) editační práci, a umožňuje provádět i jemné korekční zásahy, které by s myší jinak byly zbytečně komplikované, krkolomné nebo jednoduše nemožné.
Naopak při klasické ´výtvarné´ práci (malování, skicování) nebo u pokročilé postprodukce se bez tabletu neobejdete.
Já používám Wacom Intuos2 A4+ a Wacom Intuos5 A5 Wide, oba jsou fajn.

Je pro retušování nutný výtvarný talent/schopnost kreslit?
Ano i ne. Pro standardní retušování ne. Pro pokročilé retušovací techniky při řešení některých technických problémů (nebo čistě pro uspokojení různých ´nevšedních´ nároků některých agentur/fotografů) ano. Fotografie – tak jak byla exponována – má z pohledu editace své možnosti – ale taky své limity. Takže někdy, když už fotografie sama o sobě nestačí (a není technicky možné záběr nasnímat jinak/lépe, nebo použít části jiné fotografie), je nutné vypomoct si např. foto-realistickou malbou … Jinými slovy: některé chybějící části nebo nežádoucí oblasti fotografie je prostě nutné přemalovat/domalovat tak, aby tento ´korekční´ zásah nebyl ve výsledku pro pozorovatele vůbec postřehnutelný. V podobných případech pak může být schopnost kresby/malby (stejně jako znalost anatomie, fyzikálních vlastností světla, barev, perspektivy, chování různých materiálů apod.) k nezaplacení.

Školíte i tyto výtvarné/malovací techniky, airbrush apod.?
Občas. Většinou jde o nějakou formu spojení digitální malby s Wacom tabletem .. .

Přijímáte i běžné zakázky – retušování fotek apod.?
Otázka je co je ´běžná zakázka´. Ale v zásadě ano – s některými fotografy nebo agenturami takto spolupracuju. U agentur ale obvykle nejde o ´základní retušování´, ale obvykle o pokročilou ´kreativní retuš/compositing apod.´, a fotografové si zase své fotky obvykle radši retušují sami (z mnoha dobrých důvodů) – a teprve když potřebují vyřešit nějaký složitější technický problém (a nebo když nestíhají) tak přichází na řadu retušer. Takže v praxi fotografům častěji nakonec spíš radím, jak si fotky můžou vyretušovat sami 🙂

Pokud jde o ´hromadné´ rutinní retušování fotek pro produktové katalogy – tohle v podstatě nedělám – čínská (či bangladešská či jiná podobná) konkurence srazila ceny za tuto práci už i v našich podmínkách tak nízko, že často nemá smysl se tímto typem práce vůbec zabývat ..

Jaké je Vaše formální výtvarné/technické vzdělání?
Samouk.

Reklamy